verticalvergleichen
Marke / Anbieter
Modell
Weitere Modelle
Listenpreis (Fr.)
Inhalt (Liter)
Elektroeinsatz (kW)
Zusatz-Wärmetauscher
Luftkanal-Anschluss
Leistungszahl COP
Schalleistungspegel innen (dB(A))
Abmessungen B x T (cm)
Höhe (cm)
20/01/2015
Atlantic Suisse Heim AEH Oekotherm Energo Viessmann Walter Meier Peter Wärmepumpen TCA ThermoClima Swisstherm Kibernetik Grünenwald Hoval Viessmann Kibernetik ait Schweiz Peter Wärmepumpen Cipag Domotec Walter Meier
Explorer 270L FS WPB-300 ECO Europa 323 DK SOWAPU-300I-13C Vitocal 161-A WWK 161.A02 TWH 300E Heatmaster AP 304 OH-BWWWP207-0 VT 167 OHE F1 BWW 300 CombiVal WPE 300 Vitocal 161-A WWK 161.A02 WPLW-KIB-BW-300L BWP 307, Nibe MT-WH 2029-F Heatmaster AP 301 Nuos Monobloc 250 SWPL 250 TWH 300EH
        Vitocal 161-A WWKS 161.A02 Heatmaster AP 304S OH-BWWWP207-1 OH-BWWWP207-2 VT 167 E F1 WT BWW 301 CombiVal WPER 300 Vitocal 161-A WWKS 161.A02 WPLW-KIB-BW-300L-S BWP 307-S, Nibe MT-WH 2029-FS Heatmaster AP 301S Nuos Monobloc 250 SOL SWPLW 250  
3380 3780 4697 3607 4756 3790 2905 2980 2950 3298 3490 3740 4756 3298 3400 2890 4320 4293 3890
270 300 300 286 300 270 270 270 270 270 260 270 300 300 285 300 250 250 265
1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 + 1.0 1.5 + 1.0 1.6
Yes Yes Yes (Yes) No No (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) Yes (Yes) No (Yes) No (Yes) (Yes) (Yes) Yes
Yes Yes Yes Yes (Yes) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes (Yes) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
62 56 61 60 56 62 63 63 63 63 63 63 56 55 61 55 67 67 62
67.6 x 62.5 Ø 70 Ø 65 64 x 65.5 67 x 76 69 x 69 Ø 71 Ø 70 Ø 70 Ø 70 Ø 71 71 x 72 67 x 76 Ø 64 Ø 70 Ø 64 Ø 60 Ø 60 69 x 69
195.9 169 185 188 181 200 178 171 171 171 177 178 181 176 186 176 196 196 200